Pressupostos tancats

Utilitzem el programa Gt-Estimate per realitzar totes les nostres valoracions de danys. Aquesta eina és la mateixa que empren més de 50 companyies d'assegurances, de manera que podeu tenir la certesa de que no pagareu més del temps estipulat per realitzar les diferents operacions. La confecció de pressupostos no té cap cost per al client, llevat de casos excepcionals.