Normalment mai sabem com actuar davant de una situació nova com en el cas de un accident. Aquí trobaràs una petita guia dels procediments que normalment te un accident lleu de transit.

He tingut un accident amb un contrari. Què he de fer?

Heu de realitzar el comunicat d’accident junt amb l’altra persona implicada (declaració amistosa de sinistre), o bé la policia elabora un atestat, en aquell moment si està present, o més tard si es desplaça posteriorment a l’indret.
La declaració amistosa sol ser l’acció habitual. Les parts implicades han d’emplenar correctament totes les seccions del document; tant les vostres dades com les del contrari han d’estar degudament complementades, atès que en cas contrari es podria demorar l’acord entre les companyies. Pareu especial atenció en emplenar les caselles centrals correctament, ja que això pot ser determinant a l’hora d’assenyalar la culpabilitat del sinistre, y recordeu que heu de signar ambdues parts perquè el document tingui validesa.

Un cop feta la declaració

Els implicats han de lliurar les seves còpies de la declaració a llurs companyies d’assegurances o agents. Si la vostra implicació en l’accident ha estat causada pel contrari, és a dir, us han fet un cop, la vostra companyia s’encarregarà de reclamar els danys ocasionats a la companyia de la part contrària. Amb aquest objectiu enviarà un pèrit que avaluarà els danys al taller que trieu.

La tria de taller

Podeu triar el taller que vulgueu.
L’asseguradora no pot obligar-vos, en cap moment, a triar un taller diferent al que hagueu triat, amb independència de que sigui o no concertat, de confiança, etc. En alguns casos, hi ha companyies que proven de desviar per qualsevol mitjà l’assegurat cap a un taller concertat, sobretot si és per un comunicat de trencament de llunes, però en cap cas no esteu obligats a anar al que us designin.

Entrada al taller

Un cop realitzats els tràmits anteriors, si el cotxe està en condicions de circular, la companyia us donarà a triar el dia perquè us visiti el pèrit. Si, pel contrari, el cotxe no es troba en condicions de seguir circulant, us enviaran una grua, que durà el cotxe al taller que hagueu triat, sempre que sigui un dia laborable; en cas que sigui festiu, el vostre cotxe romandrà a la base de grues fins la propera obertura del taller. Quan el vostre vehicle sigui a les nostres instal•lacions, el pèrit passarà en 24 o 48 hores, segons la companyia.

Al taller

Tan aviat com passa el pèrit s’inicia el procés de reparació si els danys no superen el valor venal del cotxe i sempre que hi hagi un compromís de pagament per part de la companyia.
Si la reparació corre per compte vostre i els danys són considerables, us farem una valoració sense cap cost per tal de poder avaluar la rendibilitat de la reparació. Si aquesta té un cost molt elevat, podria donar-se el cas que us demanéssim un avançament per l’adquisició de material.
Si teniu la pòlissa a tercers, no sou responsable del sinistre i heu identificat el contrari, el compromís de pagament de la companyia acostuma a trigar uns dies (depenent dels implicats en l’accident). Per poder iniciar amb celeritat la reparació del vehicle, podeu fer-vos càrrec de la factura i recuperar-ne l’import més tard, en presentar la factura del taller a la vostra companyia.
Encara que la reparació vagi a càrrec de l’asseguradora, en cas que haguem de canviar els neumàtics podria ser que els hagueu d’abonar en part o en la seva totalitat. En tots els vehicles, alguns components estan sotmesos a un desgast i, en conseqüència, tenen una depreciació.

Sortida de taller

Totes les reparacions tenen una garantia vigent durant 3 mesos o 2.000 km, tal com marca la llei.
En cas que el cotxe consti com a vehicle d’empresa, l’assegurat haurà d’abonar la part corresponent a l’IVA, ja que l’asseguradora no se’n fa càrrec perquè és un import deduïble per part de l’assegurat.